Koolitus

Koolituse "Keskkond ja säästev areng" eesmärgiks oli osavõtjatele pakkuda säästva arengu alast teavet ning tutvustada keskkonnaaruande koostamise põhimõtteid. Lõputööna koostasid osavõtjad mõne organisatsiooni või väikeettevõtte keskkonnaaruande.

Koolituse kava

Õppematerjalid Lõputööd

Koolitusega seotud dokumendid on avaldatud PDF-failidena. Nende materjalide vaatamiseks, salvestamiseks ja printimiseks vajate Adobe Reader tarkvara, mille saab tasuta alla laadida aadressilt www.adobe.com.