Ecoprint - keskkonnasõbralik ettevõte

Ecoprint. Keskkonnasõbralik ettevõte. from Rec Estonia on Vimeo.

Ecoprindi trükikoda asub Tartus ja on turul tegutsenud juba 15 aastat. Koostöös Eesti Looduse Fondiga on välja töötatud keskkonnasõbralik trükiteenus Roheline Trükis ning pälvitud mitmeid erinevaid rahvusvahelisi ja kodumaiseid auhindu ning tunnustusi.


Ecoprindi trükikoda kasutab sooja vee tootmiseks maja katusele paigaldatud, 7,7 m2 pindalaga päikesekollektorit. Päikesekollektori abil toodetud energia tootmisel ei teki CO2 emisiooni. Kui päike ei küta, teeb seda katlamaja.


Ecoprindi trükimajal on 3 Jaapanis toodetud Airdolphin tuulegeneraatorit. Airdolphin tuulegeneraatorid on disainitud linnas kasutamiseks- tiivikute labad on kujundatud öökulli tiivapinna eeskujul, tagamaks võimalikult väikest müra.


Roheline Trükis on 2004.aastal registreeritud kaubamärk ning seda on lubatud kasutada vaid Ecoprindis toodetud trükistel. Rohelise Trükise tootmiseks kasutatakse:

  • 100% looduslikke trükivärve
  • Keskkonnasõbralikku trükipaberit
  • Keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke tehnoloogilisi lahendusi

Trükipaberile vajaliku niiskuse tagamiseks peab trükikojas valitsema 60% õhuniiskus. Selle kindlustamiseks on Ecoprindi trükikojas automaatne niisutussüsteem. Trükikojas asuv sond mõõdab pidevalt õhuniiskuse taset ning vastavalt käivitab ja seiskab laes olevad sprinklerid. Niisutussüsteemis kasutatakse sadevett, mis kogutakse trükikoja katusepinnalt. Prognooside kohaselt peaks niisutussüsteemis sadevee kasutamine vähendama veetarbimist 60% ulatuses.


Tavapäraselt sisaldavad trükivärvid mitmeid naftast valmistatud keemilisi ühendeid, kuid nafta on taastumatu loodusvara, mille töödelud jääkproduktid ei lagune looduses ja nende põlemisel tekivad keskkonnaohtlikud ained. Järjest enam on hakatud trükivärvide valmistamisel kasutama looduslikke õlisid ja vaike. Ecoprindis kasutatakse SC World Series lõhnatuid trükivärve, mis sisaldavad rapsi- ja sojaõli ning sideainena männivaiku. Selliste keskkonnasäästlike trükivärvide kvaliteediomadused ei jää kuidagi alla nafta destillaatide baasil valmistatud trükivärvidest.


FSC on lühend, mis tuleb ingliskeelsest nimest Forest Stewardship Coucil (Säästva Metsamajanduse Nõukogu). FSC tähistusega paberi valmistamiseks kasutatud puit on pärit säästva metsamajanduse põhimõtete järgi majandatud metsast. FSC tarneahel kätkeb endas puidu liikumise ja töötlemise kogu protsessi, alates kännust metsas kuni läpptooteni. FSC logo ja/või kaubamärgiga saavad oma toodangut märgistada vaid vastava sertifikaadi saanud ettevõtted.


Ecoprindi kontoris rakendatakse edukalt ökokontori põhimõtteid: sorteeritakse kõik jäätmed (vanapaberikastid, panditaara jne), säästetakse elektrienergiat, kontorisisene asjaajamine on paberivaba, korporatiivtrükised trükitakse taastoodetud paberil ja printerites kasutatakse ainult FSC tähistusega paberit.


Ka trükimaja tootmisprotsessis pööratakse jäätmete sorteerimisele väga palju tähelepanu – eraldi konterinerid on reostunud materjali ja taara jaoks, samuti kogumiskohad ka paberi, papi ja kasutatud trükiplaatide tarvis.