Rattakulleri teenust kasutades saab vähendada keskkonnamõju

Väiksemate pakkide ja asjade veoks ühe linna piires on mõistlik eelistada rattakulleri teenuseid. Võrreldes autotranspordiga on rattatranspordi hind saadetise 1 kg kohta väiksem, kohaletoimetamise aeg enamasti lühem ning keskkonnamõju olematu.

Tartu Rattakulleri esindaja Kaido Kirikmäe sõnul kasutavad nende teenust enamjaolt võikeettevõtted, aga klientideks on ka eraisikud ning teised transpordifirmad. On selliseid kliente, kes ei hooli niivõrd teenuse maksumusest, vaid peavad esmatähtsaks keskkonna säästmist. Kuid on neidki, kes hoolivad ainult hinnast, ja neid, kes leiavad rattakulleri töös midagi eksootilist.

Rattakulleri eelistamine on asutuste jaoks kõige lihtsam võimalus vähendada igapäevast keskkonnamõju. Peale selle aitab rattatransport kahandada mürataset, mis on linnakeskkonnas suur probleem.

Kaudselt propageerivad rattakullerid jalgratta kasutusvõimalusi, mõjutades sel moel inimeste üleüldist keskkonnateadlikkust.

  Autokuller Rattakuller
1 kg transportimise hind 2 tunni jooksul 65 krooni 35 krooni
Keskmine eralduv CO2 hulk 30 km kohta 100 g 50 g
Muu õhureostus (tahked osakesed jms) Esineb Puudub
Mürareostus Esineb Puudub
Linna füüsilise ruumi kasutamine Oluline Tähtsusetu