KESA Kalkulaator

Käesolev kalkulaator pakub külastajale võimaluse arvutada oma ressursikasutus nii kodus kui tööl: kui palju kasutame vett, energiat, kui palju tekib jäätmeid, eraldub õhku kasvuhoonegaase jms. Kokku annavad need andmed üldise pildi sellest, milline on meie koormus ümbritsevale keskkonnale ehk kui suurt maa-ala vajame, et oma harjumuspärast elu vajalike loodusvaradega kindlustada. Vahel nimetatakse niisugust mõttelist maatükki ökoloogiliseks jalajäljeks.

Aastate jooksul on nii inimeste- kui ka riikidevaheline ebavõrdsus suurenenud. Mõned riigid kulutavad ja tarbivad palju, samal ajal ajavad teised piskuga läbi. Arvestades rahvaarvu, tootmistaset ning elujärge kasutab enamik maailma riike loodusvarasid rohkem, kui neil seda oma territooriumilt võtta oleks. Niisuguste riikide hulka kuulub praegu ka Eesti.

Paraku: mida enam kasutab inimkond loodusvarasid, seda enam peab järele andma looduskeskkond - ökoloogilise jalajälje arvutuste aluseks on maakera pind kui piiratud ressurss, mida inimesed kasutavad oma vajaduste rahuldamiseks.